Helena Byström konstnär

HOME                      BLÅNAGLA                   HORSES                         CITY HORSES               INVASION

SWEPT AWAY        LIBIJESBÅALOE           VODICI                          JAG ÄR INTE                 VEM DÄR?

BOTKYRKASERVISEN                                  LIFE IS BUT A DREAM                                        HUR LÅNGT KAN DU SIMMA?

Helena Byström använder foto, film, ljus liksom installation, ljud och rum som sina uttrycksmedel. Materialet i hennes berättelser är vardagens händelser under livets gång. I sina bilder koreograferar hon kroppars rörelser och får dem att uttrycka sinnesstämningar, känslor och minnen i kamerans flöde. Hon skapar sin komposition, ofta i svart–vitt, med tiden som bas och fångar en händelse som kan anas i våra egna kroppars minnesbank. Hon använder format, takt och rytm för att förstärka ljudet eller tystnaden. Helena Byström söker med sin kamera efter det trygga och igenkännbara, vilsamma och sårbara. Hon låter oss se det oanade och sköra i vardagen och får det att inför våra ögon träda fram som i en hägring.
Helena Byström